تبلیغات
علم سرا - لیست پایان نامه های دانلودی

لیست پایان نامه های دانلودی


 پایان نامه رشته زیست شناسی : مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد
 پایان نامه  رشته زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع آلودگی هوا
 پایان نامه  رشته زیست شناسی درباره گیاه مرزه
 پایان نامه  رشته زیست شناسی در مورد انتروباکتریاسه
 پایان نامه رشته زیست شناسی :بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرات میکروبی اسانس آویشن و نعناع بر روی پنیر
پایان نامه  رشته زیست شناسی : پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid
پایان نامه رشته زیست شناسی : بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور
 پروژه زیست شناسی : بررسی اثرات پروپرانولول روی بازتثبیت حافظه ترس در رت: ارزیابی شدت و سن حافظه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی بیان پروتئین جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت¬های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرات غلظت¬های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی
پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای
پایان نامه  رشته زیست شناسی : شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا
پایان نامه  رشته زیست شناسی :جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید
پایان نامه  رشته زیست شناسی :مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم
پایان نامه  رشته زیست شناسی : کاربرد تکثیر دایره ای چرخان برای تشخیص سریع کلادوفیالوفورا بانتیانا
پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع گیاهان دارویی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی Saintpauia ionantha
پایان نامه زیست شناسی : بررسی همراهی پلی¬مورفیسم¬های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز
پایان نامه  رشته زیست شناسی : مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان
پایان نامه  رشته زیست شناسی :بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ¬های مولد مایکوتوکسین
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریکا به کمک Multiplex PCR
پایان نامه  رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ-های مجموعه ژنی بتاگلوبین
پایان نامه  رشته زیست شناسی :طراحی، انالیز بیوانفورماتیکی، همسانه سازی و بیان مولتی توپ انتی ژن
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : تعیین و شناسایی فون ماهیان خلیج گرگان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی باکتری سالمونلا تیفی در سالاد به وسیله روش LAMP-PCR
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : انگلهای آبزیان و بیماریهای مشترک با انسان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae
پایان نامه  رشته زیست شناسی :بررسی افزایش میزان میکرو RNAی21 در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده


متن کامل در سایت:
 40y.ir